Stabilitet, Besueshmëri si dhe Pajtueshmëri me Ligjet

Përdoruesit e PANTHEON accounting shpenzojnë më pak kohë duke futur të dhëna, maksimizojnë rrezultatin e punës dhe bëjnë më pak gabime gjatë futjes së të dhënave. Të gjitha ndryshimet dhe standardet legjislative azhurnohen/përditësohen automatikisht nga Internet, duke siguruar që firmat e kontabilitetit të jenë gjithmonë në përputhje me ligjet dhe rregulloret përkatëse. Me PANTHEON accounting, është gjithashtu e lehtë për firmat të degëzohen në këshillime/konsulencë dhe planifikim financiar si dhe shërbime të tjera.
 
 
 • Me PANTHEON, ne kemi një përmbledhje të shkëlqyeshme të biznesit me furnitorët dhe klientët tanë (partnerët). Nga vetë depërtimi i partnerit, ne shpejt shohim se cilat dokumente kemi shkëmbyer, sa të dhëna kemi gjeneruar me të, sa i detyrohemi dhe sa na ka borxh.
 • Postimet automatike na ndihmon të shmangim parregullsitë gjatë postimit ne financa.
 • Detyrat e automatizuara i mban të azhurnuara ngjarjet e biznesit.
 • Transaksionet e pagesave përfshijnë mbështetjen për operacione me para dhe para të gatshme, përgatitjen e kompensimeve, eksportimin e urdhërpagesave që ne importojmë në bankën e zgjedhur dhe importin e pasqyrave bankare dhe postimin automatik të tyre, gjë që kursen shumë kohë.
 • Rishikim I të arkëtueshmeve dhe borxheve (artikuj të hapur, artikuj të vonuar, klientë dhe furnizues më të mëdhenj sipas qarkullimit…).
 • Karakteristikat e paracaktuar (interesi), rikujtesat dhe rikuperimi na ndihmojnë të rikuperojmë të arkëtueshmet nga klientët të cilët nuk i kanë shlyer detyrimet e tyre në kohë ose fare.

Versionet e avancuara të PANTHEON-it kanë analitikë të fuqishëm të biznesit të integruar që ju lejojnë të rishikoni operacionet në të gjitha nivelet e kompanisë. Kështu, lkontabilisti gjithmonë ka një përmbledhje të biznesit të klientit të tij dhe të dhënat kryesor nuk ka më nevojë të kërkohen në disa vende. Të dhënat dhe analizat gjithashtu mund të dërgohen me një email ose te exportohen MS Excel. Të dhënat mund të shfaqen në një formë të thjeshtë ose në një formë më specifike

Të dhëna të rëndësishme të analizës për kontabilistët dhe drejtorët:

 • Rishikimi i punës së bërë nga projektet
 • Të arkëtueshmet dhe detyrimet/li>
 • Rezultati i punës mujore

ACC_AJPES report_SI

 • Rishikimi i punës së kryer nëpër databaza të të dhënave të shumta të kompanive ku ata punojnë në shërbim dhe transferimi i të dhënave në faturimin periodik
 • Kontrolli i librave të TVSH-së për databaza të të dhënave të shumë ndërmarrjeve në një vend
 • Të hyrat dërgohen çdo ditë në adresën tuaj të postës elektronike në mënyre automatike
 • Mundësia për të krijuar dokumente dhe berë printime në databazat e të dhënave të tjera përmes shkurtesave/shortcuts
 • Mundësia për të postuar automatikisht fatura të lëshuara, të marra ose POS "brenda natës"«
 • Vendosni shkurtesat tuaja në funksionalitetin brenda aplikacionit
 • Autorizimet kufizojnë përdoruesit nga hyrja ose shikimi i pjesëve individuale të programit.
 • Përdoruesi mund të eksportojë të dhëna, postime dhe raporte në PDF ose Excel, ku ato mund të përdoren
 • Thjesht kliko dy herë mbi një vlerë individuale të bilancit bruto do të marrësh pozicionet që e përbëjnë atë vlerë, ose hap një llogari duke klikuar në një dokument.
 • Përveç shumë raporteve standarde të përgatitura tashmë, përdoruesi ka mundësinë e krijimit të raporteve dhe analizave të tyre.
 • Ne krijojmë shabllone për postimin automatik (të përsëritur) të ngjarjeve të biznesit sipas nevojave tona.

Një sistem i informacionit të biznesit duhet të ndryshojë dhe përshtatet. Vetëm ndryshimet në legjislacion kërkojnë azhurnime të vazhdueshme të softuerit. Ndryshimet dhe përmirësimet janë të natyrshme në zhvillimin e programit, gjë që e bën atë gjithnjë e më të dobishëm, të qëndrueshëm dhe të shpejtë.

 

Kjo do të thotë që programi duhet të azhurnohet me versione të reja. PANTHEON përditësohetpërmes internetit, të paktën çdo tre muaj kur versionet e reja të softuerit janë në dispozicion me rregullime, ndryshime dhe përmirësime. Në rast të ndryshimeve të rëndësishme në legjislacion (p.sh. ndryshimi në normat e TVSH-së, ndryshimet e fiskalizimit), programi do të azhurnohet në të njëjtën ditë me ndryshimin e legjislacionit.

Për ta bërë përditësimin sa më të lehtë, i gjithë procesi është i automatizuar dhe kryhet përmes Internetit. Privatësia dhe siguria e të dhënave të biznesit të përdoruesit janë të garantuara gjatë procesit të përditësimit!

Ekspertët e zhvillimit në kompaninë Datalab SI kujdesen për përmirësimet në program dhe degë6 rishikojnë legjislacionin, azhurnojnë programin në përputhje me ndryshimet dhe në të njëjtën kohë e përkthejnë atë në gjuhën lokale.

Një pasqyrë e biznesit tuaj


Versionet e avancuara të PANTHEON-it kanë analitikë të fuqishëm të biznesit të integruar që ju lejojnë të rishikoni operacionet në të gjitha nivelet e kompanisë. Në këtë mënyrë, menaxhmenti i kompanisë ka gjithmonë një pasqyrë të biznesit dhe nuk është më e nevojshme të kërkoni informacione kyçe në disa vende.

 

Më shumë për analizat e biznesit


Lista e çmimeve për PANTHEON Accounting

PANTHEON™ ME

29.90/muaj hosting

(Blerja e licencës: 899 € + upgrade vjetor: 188.79 €)

 • Operacionet e keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Invertari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 • Inteligjenca biznesore – Out-of-the-box dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Customized dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Analizat, raporte, planifikime

PANTHEON me qera (Hosting)


Të dhënat që futni në programin PANTHEON (për shembull. faturat, stoqet, kontabilitetin, pagat, etj.) janë ruajtur të gjitha në një bazë të dhënash, që gjendet zakonisht në një kompjuter të veçantë, d.m.th. server. Serveri është gjithmonë aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithnjë të arritshme dhe në dispozicion. Dhe përveç kësaj, serveri ka masa sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht ka backup dhe mbrojtjen fizike dhe të softuerit. Për PANTHEON Hosting pagesa bëhet si faturim mujor dhe përfshin përdorimin e programit, azhurnimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qera të serverëve.

Blerja e PANTHEON-it


Nëse ju vendosni të blini programin ai vendoset në kompjuterin /serverin tuaj, në këtë rast ju duhet të kujdeseni për përmirësimet e rregullta të versioneve të reja (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja). Shuma e blerjes është shumë e cila paguhet vetëm një herë, programi kalon në pronësinë tuaj, si dhe një herë në vit ju ngarkoheni me një tarifë shtesë për rifreskimin e programit.

Kontaktoni konsulentët tanë
dhe së bashku do të ofrojmë zgjidhjen e duhur për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!

 
 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close