ERP Softuer i përshtatshëm për Prodhim

PANTHEON Manufacture është një sistem informacioni të biznesit ERP, i projektuar për kompanitë e prodhimit të orientuar në kërkim të stabilitetit, funksionaliteve të avancuara, dhe përshtatshmëri të sistemit . Një gamë e gjerë e funksionaliteteve e bën këtë sistem të dobisëm për të gjithë punëtorët në kompani, nga menaxhmenti tek shitjet si dhe nga departamenti I kontabilitetit. Përveç kësaj, ju gjithashtu mund të përfitojni nga karakteristikat e inteligjencës biznesore (dashboards, alaizat, raportet, planifikimi etj.).
Qëllimet themelore janë planifikimi dhe arritja e afateve të prodhimit, si dhe planifikimi dhe shfrytëzimi optimal i burimeve të prodhimit.

PANTHEON MF është organizuar në mënyrë programatike për planifikimin e prodhimit në një mënyrë të tillë që të mundësojë qasje të ndryshme të planifikimit për lloje të ndryshme të prodhimit. I përshtatshëm për produkte të thjeshta, si dhe shumë të strukturuara dhe procese të kombinuara të prodhimit. Funksionaliteti i procesit të planifikimit në PANTHEON mundëson planifikim në shumë nivele, si të pjesshme ashtu edhe të plotë. Ai përqendrohet kryesisht në planifikimin afatmesëm, operacional dhe caktimin e hollësishëm të prodhimit afatshkurtër.

Pozicionet e planit mund të futen manualisht ose duke transferuar pozicionet e planifikimit përmes mjeteve, për shembull nga porositë e klientëve, nga prodhimi, nga plane të tjera dhe në varësi të afateve, në varësi të cilësimeve.

Planifikimi i prodhimit mundëson llogaritjen e kapaciteteve të kërkuara të një plani të caktuar, në krahasim me kapacitetet e disponueshme të burimeve të punës. Në dritaren e programit ka disa panele për përmbledhje të ndryshme të kapaciteteve të kërkuara dhe burimeve të disponueshme të punës. Programi gjithashtu mundëson printime të ndryshme të kapaciteteve të ngarkesës së punës për realizimin e planit.
Përfundimi në PANTHEON MF është një përpunim dhe koordinim i detajuar i afateve të prodhimit dhe menaxhimit të burimeve të prodhimit. Planifikimi kryhet nga planet operative të prodhimit, duke marrë parasysh të dhënat nga materiali, veçanërisht nga procedurat teknologjike për prodhimin e operacioneve të punës. Ne gjithashtu mund të zgjedhim mënyra më të thjeshta të caktimit të prodhimit, të tilla si caktimi nga koha e pritjes ose sasitë ditore. Të dyja metodat kërkojnë më pak të dhëna, ndërsa lejojnë që materiali dhe burimet të përfundojnë.

Më vonë, ne mund të krijojmë detyra pune përmes planifikimit termik të materialit, për të cilin kemi disa mjete të disponueshme në përpunimin e DN për të përcaktuar rendin e ekzekutimit të DN, dhe së fundmi ta shfaqim këtë urdhër përmes grafikut Gantt, ku gjithashtu mund të vendosim manualisht termat e DN në nivelin mikro.
Me para-llogaritjen ne përafërsisht llogarisim çmimin e produkteve që ne prodhojmë dhe mbledhim në procesin e prodhimit, sipas të dhënave nga fatura bazë e materialeve, ku përcaktohen sasi të caktuara të konsumit të drejtpërdrejtë (normativ) të drejtpërdrejtë të materialeve dhe punës.

Llogaritjet paraprake tregojnë strukturën e kostos së të gjitha niveleve sipas kostos së faturës së materialeve, të shprehura me koston totale të materialit dhe punës.

Ne gjithashtu mund të përfshijmë vetëm lloje të caktuara të aseteve materiale në para-llogaritjen dhe kështu të formojmë llogaritjet e pjesshme të produkteve që përmbajnë vetëm lloje të caktuara të materialeve ose pjesëve. Çmimet e materialeve dhe punës mund të përcaktohen sipas kritereve të ndryshme drejtpërdrejt kur kryeni para-llogaritjen, por cilësimet që vijnë nga përkufizimi i ngjarjeve të biznesit të prodhimit mund të përmblidhen, dhe simulimet e çmimeve të ndryshme janë gjithashtu të mundshme. Para-llogaritja e artikulluar e një artikulli tregon specifikimin e kostove të prodhimit në të gjithë thellësinë e strukturës kryesore të këtij artikulli.

Në sfondin e monitorimit të realizimit të porosive të punës së aplikacionit të prodhimit PANTHEON, po bëhet edhe llogaritja e kostove aktuale të prodhimit të produkteve në porositë e punës. Këto kosto aktuale, bazuar në materialet e përdorura dhe punën e bërë, përballohen nga produktet kur ato merren nga porositë e punës në depo. Shuma dhe mënyra e llogaritjes së kostove varet nga cilësimet e llojeve të dokumenteve të urdhrit të punës. Ekzistojnë disa lloje të llogaritjeve pas, të detajuara dhe përmbledhëse.

Përveç llogaritjeve, programi gjithashtu ofron analiza të urdhrave të punës dhe dokumenteve të lidhura. Analizat përfshijnë analiza të statusit të urdhrave të punës, statusit të emetuesve dhe pranimit, punës në proces dhe printimeve të dokumenteve përkatëse. Të gjitha analizat mund të kryhen sipas kombinimeve të ndryshme të kritereve.
Ky modul na mundëson që të projektojmë dhe mirëmbajmë një strukturë me shumicë në shumë nivele të produkteve dhe të përcaktojmë proceset e prodhimit të moduleve individuale me procedurat teknologjike. Kjo siguron kontrollin edhe të strukturave më komplekse të produkteve dhe proceseve të prodhimit, për të cilat është synuar edhe aplikacioni ERP PANTHEON.

Lista e çmimeve për PANTHEON Manufacture

PANTHEON™ SE

25.90/muaj hosting

(Blerja e licencës: 699 €
+ upgrade vjetor: 146.79 €)

 • Operacionet e keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Invertari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 • Inteligjenca biznesore – Out-of-the-box dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Customized dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Analizat, raporte, planifikime
 • Prodhim - Planifikim
 • Prodhim - Caktim me afate kohore
 • Prodhim - Operacione të avancuara të rendit të punës
 • Prodhim - Specifikimet me alternativa

PANTHEON™ MF

42.90/muaj hosting

(Blerja e licencës: 1399 €
+ upgrade vjetor: 293.79 €)

 • Operacionet e keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Invertari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 • Inteligjenca biznesore – Out-of-the-box dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Customized dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Analizat, raporte, planifikime
 • Prodhim - Planifikim
 • Prodhim - Caktim me afate kohore
 • Prodhim - Operacione të avancuara të rendit të punës
 • Prodhim - Specifikimet me alternativa

PANTHEON me qera (Hosting)


Të dhënat që futni në programin PANTHEON (për shembull. faturat, stoqet, kontabilitetin, pagat, etj.) janë ruajtur të gjitha në një bazë të dhënash, që gjendet zakonisht në një kompjuter të veçantë, d.m.th. server. Serveri është gjithmonë aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithnjë të arritshme dhe në dispozicion. Dhe përveç kësaj, serveri ka masa sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht ka backup dhe mbrojtjen fizike dhe të softuerit. Për PANTHEON Hosting pagesa bëhet si faturim mujor dhe përfshin përdorimin e programit, azhurnimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qera të serverëve.

Blerja e PANTHEON-it


Nëse ju vendosni të blini programin ai vendoset në kompjuterin /serverin tuaj, në këtë rast ju duhet të kujdeseni për përmirësimet e rregullta të versioneve të reja (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja). Shuma e blerjes është shumë e cila paguhet vetëm një herë, programi kalon në pronësinë tuaj, si dhe një herë në vit ju ngarkoheni me një tarifë shtesë për rifreskimin e programit.

Kontaktoni konsulentët tanë
dhe së bashku do të ofrojmë zgjidhjen e duhur për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!

 
 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close