Optimizimi i procesit të biznesit

BPM - Menaxhimi i Procesit të Biznesit


Optimizimi i proceseve të biznesit përfaqëson një element të rëndësishëm të organizatave të sotme. Përmirësimi i vazhdueshëm i proceseve të biznesit rezulton në një cilësi më të mirë, cikël më të shkurtër të prodhimit, ulje të kostove dhe efekte të tjera pozitive. Procesi i biznesit në industrinë e shërbimeve mund të thjeshtohet, automatizohet, matet dhe përmirësohet.

Optimizimi i procesit të biznesit thjeshton punën, ndërsa në të njëjtën kohë lehtëson dhe shpërndan detyrat. Optimizimi ose BPM sjell efekte shumë konkrete dhe rezultate të matshme. Zbatimi i duhur i masave rrit ndjeshëm efikasitetin dhe konkurrencën e ndërmarrjes, e cila u mundëson kompanive të mbijetojnë në tregun global.

ÇFARË ËSHTË BPM?


Shumë njerëz ngatërrohen shpejt nga shkurtesat dhe ata mendojnë se kuptimi i tyre është një dhe i njëjti ose se dy variacione nënkuptojnë të njëjtën gjë, gjë që nuk është e vërtetë. Detyra e menaxhimit të procesit të biznesit ose BPM është të analizoj, zbatoj, rinovoj, dokumentoj, kontrolloj dhe matë efektet e operacioneve të biznesit të automatizuar dhe jo-automatizuar.

Proceset e biznesit janë të pranishme në të gjitha organizatat. Nëse ne kujdesemi për ta me përmirësim të vazhdueshëm, ato na mundësojnë avantazhe konkurruese, operacione efikase (më të lira, më të shpejta dhe më të mira) dhe të suksesshme (duke u ofruar klientëve produktet dhe shërbimet e duhura që plotësojnë ose tejkalojnë pritjet e tyre) dhe ekzistencën afatgjatë. Prandaj, përmirësimi i vazhdueshëm (BPM) dhe rinovimi i tij (BPR) është një detyrë themelore në çdo organizatë.

Kështu BPM u mundëson organizatave më shumë fleksibilitet, produktivitet dhe efikasitet, pasi ato mbulojnë aktivitete brenda mjedisit të biznesit dhe, nëse është e nevojshme, shërbejnë si bazë për përmirësimin e tyre. Kjo na ndihmon të monitorojmë dhe, nëse është e nevojshme, të përmirësojmë proceset e biznesit brenda një organizate, pasi vendimet e biznesit nuk bazohen më në supozime, por në të dhëna reale të biznesit.

MENAXHIMI I PROJEKTIT


Menaxhimi i projektit është kryesisht një vendim strategjik i kompanisë dhe përfaqëson një ndërthurje të organizimit, menaxhimit, qeverisjes dhe kontrollit. Është rruga drejt suksesit kur prezantoni mbështetje të re për informacionin dhe zhvilloni produkte ose qasje të reja.

Menaxhimi i projektit është një domosdoshmëri për çdo organizatë, për rritjen dhe zhvillimin e saj. Gjatë gjithë kohës, kemi të bëjmë me çështje të ndryshme në lidhje me përmbajtjen, kohën, personelin, financat, cilësinë, porositë, etj.

Duke zgjedhur mjetet dhe burimet e duhura të organizuara dhe të standardizuara për të menaxhuar projektet, ju mund të monitoroni në mënyrë efektive të gjitha aktivitetet, të kontrolloni informacionin kyç dhe të menaxhoni dokumentacionin e projektit. Në këtë mënyrë, suksesi garantohet! Projektet tuaja do të përfundojnë me sukses dhe në kohë të duhur, brenda kostove të planifikuara, me klientë të kënaqur dhe një efekt të drejtpërdrejtë në rezultatet e biznesit tuaj.

Në menaxhimin e projektit, ne analizojmë organizatën tuaj dhe, me ndihmën tuaj, përcaktojmë saktësisht procesin e punës, se si detyrat janë të ndërvarura, kur një detyrë specifike fillon dhe mbaron dhe përcaktojmë përgjegjësitë. Kështu, ne adresojmë fusha të ndryshme që, me një qasje profesionale, sjellin efekte të drejtpërdrejta për një organizatë tashmë në faza specifike:
 • MENAXHIMI I INTEGRIMIT
 • MENAXHIMI I FUSHVEPRIMIT (Scope management)
  Përcaktimi i problemit, përcaktimi i objektivave, zhvillimi i konceptit, zgjedhja e varianteve dhe modeli
 • MENAXHIMI I KOHËS (Time management)
  Afati kohor në përputhje me grupin e objektivave
 • MENAXHIMI I KOSTOVE (Cost management)
  Burimet, puna dhe kostot me qëllim të arritjes së përfitimit më të lartë
 • MENAXHIMI I CILËSISË (Quality management)
  Siguron që ne të ndjekim objektivat dhe kërkesat që pasqyrojnë produkte dhe shërbime të shkëlqyera
 • MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE (Human Resource Management)
  Ne kujdesemi për alokimin efikas të burimeve, zhvillimin e individëve dhe forcimin e kompetencave të tyre
 • MENAXHIMI I RREZIKUT (Risk Management)
  Ne ndihmojmë për të identifikuar rreziqet dhe masat për t'i kufizuar ose edhe parandaluar ato.

KONTROLLI I CILËSISË


BPR - Rindërtimi i Procesit të Biznesit


Në literaturën e ekspertëve, BPR ose rinovimi i procesit të biznesit konsiderohet gjithashtu si vala e dytë e BPM, megjithëse nuk është referuar posaçërisht si BPR, gjë që e bën të vështirë të kuptohet nëse është BPR apo BPM.

Në të kaluarën, BPR fitoi interes të jashtëzakonshëm nga organizatat, sepse bazohet në supozimin se ne nuk mund të krahasojmë drejtpërdrejt procesin administrativ (menaxhimi i procesit të biznesit) me procesin e prodhimit. Kjo e fundit çoi në krijimin e udhëzimeve themelore për qasjen BPR:

- të zhvillojë një vizion të biznesit dhe të arrijë qëllimet e organizatës;
- të përcaktojë proceset e biznesit që duhet të transformohen;
- të kuptojë proceset ekzistuese, t'i analizojë dhe masë ato;
- të monitorojë proceset ekzistuese sa i përket optimizimit të tyre;
- të zhvillojë dhe modelojë koncepte të reja të proceseve të biznesit;

Për më shumë informata

Kontaktoni konsulentët tanë dhe së bashku do të ofrojmë zgjidhjen e duhur për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close