Prilagodljiv program za vodenje proizvodnje

PANTHEON Manufacture je poslovni informacijski sistem za proizvodno orientirana podjetja, ki stavijo na stabilnost in napredne zmogljivosti ter potrebujejo prilagodljiv sistem. Širok nabor funkcij omogoča, da sistem uporabljajo vsi v podjetju, od vodstva do nabave in računovodstva, poleg tega pa lahko izkoristite tudi vse prednosti poslovne inteligence (nadzorne plošče, analitika, poročila, načrtovanje).
Osnovna cilja sta načrtovanje in doseganje rokov izdelave ter načrtovanje in optimalno izkoriščanje proizvodnih resursov.

PANTHEON MF je za planiranje proizvodnje programsko tako organizirana, da omogoča različne pristope planiranja za različne tipe proizvodnje. Od posamične in maloserijske pa do velikoserijske in množinske ter procesne proizvodnje, po principu izdelave za znanega kupca ali pa izdelave na zalogo. Ustreza enostavnim kot tudi zelo strukturiranim proizvodom in kombiniranim izdelavnim procesom. Funkcionalnost procesa planiranja v PANTHEON-u omogoča večnivojsko, tako parcialno kot celovito planiranje. Osredotoča pa se predvsem na srednjeročno, operativno planiranje in fino kratkoročno terminiranje proizvodnje.

Pozicije plana lahko vnašamo ročno ali s prenosi planskih pozicij preko orodij recimo iz naročil kupcev, iz proizvodnje, iz drugih planov kakor tudi iz terminskega materialnega plana.Terminsko materialno planiranje omogoča preračun bruto ali neto materialnih potreb za obdobje določenega plana, ob upoštevanju zaloge, predvidene porabe in proizvodnje, pri čemer je, odvisno od nastavitev, možno upoštevati tudi termine.

Planiranje kapacitet omogoča preračun potrebnih kapacitet določenega plana, v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami delovnih resursov. V programskem oknu je več panelov za različne preglede potrebnih kapacitet in razpoložljivih delovnih resursov. Program omogoča tudi različne izpise obremenitve kapacitet delovnih resursov za realizacijo plana.
Terminiranje v PANTHEON MF je podrobna terminska razdelava in usklajevanje rokov izdelave ter obvladovanje proizvodnih resursov. Terminiranje izvajamo iz operativnih proizvodnih načrtov ob upoštevanju podatkov kosovnic, predvsem iz tehnoloških postopkov izdelave delovnih operacij. Lahko se odločimo tudi za bolj enostavne načine terminiranja proizvodnje, kot so terminiranje po vodilnih časih ali dnevnih količinah. Oba načina zahtevata manj vhodnih podatkov, ob čemer pa še vedno omogočata terminiranje materialnih potreb in potreb po resursih.

Kasneje lahko preko terminskega materialnega planiranja kreiramo delovne naloge, za kar imamo na obdelavi DN na voljo nekaj orodij, s katerimi določimo vrstni red izvajanja DN in nazadnje ta vrstni red prikažemo preko Gantograma, kjer lahko še ročno s pomočjo določimo termine DN na mikroravni.
S predkalkulacijo okvirno izračunamo ceno izdelkov, ki jih izdelujemo in sestavljamo v proizvodnem procesu, po podatkih iz osnovnih kosovnic, kjer so določene količine predvidenih (normativnih) neposrednih potroškov materiala in dela.

Predkalkulacije izkazujejo strukturo stroškov vseh nivojev po globini kosovnic, izraženo s skupnim stroškom v izdelek vgrajenega materiala in dela.

V predkalkulacijo lahko vključujemo tudi samo nekatere vrste materialnih sredstev in tako oblikujemo delne kalkulacije izdelkov, ki vsebujejo samo nekatere vrste materialov ali dela. Cene materialov in dela se lahko določijo po različnih merilih neposredno pri izvajanju predkalkulacije, lahko pa se povzamejo nastavitve, ki izhajajo iz opredelitve poslovnih dogodkov proizvodnje, omogočene pa so tudi simulacije različnih cen. Razčlenjena predkalkulacija nekega identa prikazuje specifikacijo izdelavnih stroškov po vsej globini kosovnične strukture tega identa.

V ozadju spremljanja poteka realizacije delovnih nalogov proizvodne aplikacije PANTHEON poteka tudi pokalkulacija dejanskih izdelavnih stroškov izdelkov na delovnih nalogih. Te dejanske stroške na osnovi porabljenega materiala in opravljenega dela vsebujejo izdelki, ko se prevzemajo z delovnih nalogov v skladišča. Višina in način izračuna stroškov pa sta odvisna od nastavitev vrst dokumentov delovnih nalogov. Na voljo je več vrst pokalkulacij, tako detajlnih kot sumarnih.

Poleg pokalkulacij so v programu na voljo tudi analize delovnih nalogov in z njim povezanih dokumentov. Med analizami tako najdemo analize stanja delovnih nalogov, stanja izdajnic in prevzemnic, nedovršeno proizvodnjo in izpise povezanih dokumentov. Vse analize lahko izvajamo po različnih kombinacijah meril.
Ta modul nam omogoča oblikovanje in vzdrževanje večnivojske kosovnične strukture izdelkov in definiranje procesov izdelave posameznih modulov s tehnološkimi postopki. S tem se zagotavlja obvladovanje tudi najbolj sestavljenih kosovničnih stuktur izdelkov in proizvodnih procesov, čemur je aplikacija Datalab PANTHEON tudi namenjena.

Cenik programske opreme PANTHEON Manufacture

PANTHEON™ SE

52,90/mesec za najem licence

(Nakup licence: 1.399 €
+ letno osveževanje: 293,79 €)

 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje
 • Proizvodnja – planiranje
 • Proizvodnja – terminiranje
 • Proizvodnja – napredni delovni nalogi
 • Proizvodnja – kosovnice z alternativami

PANTHEON™ MF

79,90/mesec za najem licence

(Nakup licence: 2.299 €
+ letno osveževanje: 482,79 €)

 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje
 • Proizvodnja – planiranje
 • Proizvodnja – terminiranje
 • Proizvodnja – napredni delovni nalogi
 • Proizvodnja – kosovnice z alternativami

Najem PANTHEON-a (gostovanje)


Podatki, ki jih vnašate v program PANTHEON™ (npr. fakture, zaloge, računovodstvo, plače, ipd.) so vsi shranjeni v bazi podatkov, ki je običajno na namenskem računalniku, t.i. strežniku. Strežnik je vedno aktiven, da so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita. PANTHEON Gostovanje plačujete v sklopu mesečnega pavšala in vključuje uporabo programa, zakonske posodobitve, arhiviranje podatkov in najem strežnika.

Nakup PANTHEON-a


Če se odločite za nakup programa, je le-ta nameščen na vašem računalniku/strežniku in v tem primeru sami skrbite za redne nadgradnje programa na nove verzije (zakonske spremembe in nove funkcionalnosti) ter za arhiviranje podatkov. Znesek nakupa poravnate v enkratnem znesku, program preide v vašo last, enkrat letno pa se vam obračuna pavšal za osveževanje programa.

Pokličite naše svetovalce
in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

 
 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close