Stabilnost, zanesljivost in zakonska skladnost

Porabili boste manj časa za vpisovanje podatkov, imeli boljši izkoristek dela in delali manj napak pri vnosu podatkov. Vse zakonske spremembe in standardi se v programu avtomatsko osvežijo preko interneta, zaradi česar bo vaš servis vedno posloval v skladu s predpisi. Računovodski program PANTHEON omogoča tudi razvoj svetovanja in finančnih analiz ter s tem povezanih storitev.
 
 
 • S PANTHEON-om imamo odličen pregled nad poslovanjem s svojimi dobavitelji in kupci (partnerji). Že preko samega vpogleda v partnerja hitro vidimo, katere dokumente smo izmenjali, koliko prometa smo ustvarili z njim, koliko mu dolgujemo oz. koliko nam dolguje.
 • Prednastavljeno knjiženje nam pomaga, da ne razmišljamo o knjiženju računov in se istočasno izognemo nepravilnostim pri knjižbah.
 • Avtomatska opravila poskrbijo, da so poslovni dogodki ažurno knjiženi.
 • Plačilni promet obsega podporo gotovinskemu in negotovinskemu poslovanju, pripravo kompenzacij, pobotov, izvoza datotek s plačilnimi nalogi, ki jih uvozimo v izbrano banko, in uvoza bančnih izpiskov ter njihovo avtomatsko knjiženje, ki prihrani veliko časa.
 • Veliko število pregledov terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev (odprte postavke, zapadle postavke, največji kupci in dobavitelji po prometu …).
 • Funkcionalnosti (zamudne) obresti, opomini in izterjava nam pomagajo pri izterjavi terjatev do kupcev, ki niso pravočasno ali sploh niso poravnali svojih obveznosti.

V napredne verzije PANTHEON-a je vgrajena zmogljiva poslovna analitika, ki omogoča pregledovanje poslovanja na vseh nivojih podjetja. Tako ima računovodja vedno pregled nad poslovanjem svoje stranke, ključnih informacij pa ni več potrebno iskati na več mestih. Informacije in analize je možno tudi na klik izvoziti v e-pošto ali MS Excel tabelo. Podatke je možno prikazovati v enostavni obliki ali pa v bolj specifični obliki.

Pomembni podatki analiz za računovodje in direktorje:

 • Pregled narejenega dela po projektih
 • Koliko denarja je na računu odprtih ali zaprtih postavk
 • Terjatve in obveznosti
 • Mesečni rezultat dela

ACC_AJPES report_SI

 • Pregled opravljenega dela po več bazah podjetij, na katerih delajo v servisu, in prenos podatkov v periodično fakturiranje
 • Kontrolni izpisi glavne knjige za več baz podjetij na enem mestu
 • Kontrolni izpisi se pošljejo dnevno na e-naslov
 • Možnost odpiranja dokumentov in izpisov v drugih bazah preko hitrih bližnjic
 • Možnost avtomatskega knjiženja izdanih, prejetih ali POS računov »preko noči«
 • Nastavitev lastnih bližnjic do funkcionalnosti v programu
 • Z avtorizacijami omejimo uporabnikom dostop ali vpogled v posamezne dele programa.
 • Uporabnik lahko izvozi podatke, šifrante, knjižbe in poročila v PDF ali Excel, kjer jih poljubno uporablja ali oblikuje.
 • Enostavno le z dvoklikom na posamezno vrednost brutobilance dobimo pozicije, iz katerih je ta vrednost sestavljena, ali odpremo račun s klikom na dokument.
 • Uporabnik ima poleg številnih že pripravljenih standardnih poročil možnost izdelave lastnih poročil in analiz.
 • Po lastnih potrebah si izdelamo predloge za avtomatsko (ponavljajoče) knjiženje poslovnih dogodkov.

Poslovni informacijski sistem je živ organizem, ki se mora spreminjati in prilagajati. Samo spremembe zakonodaje zahtevajo neprestano obnavljanje programske opreme. Še več sprememb in izboljšav je lastnih razvoju programa, ki ga dela vedno bolj uporabnega, stabilnega in hitrega.

 

Zaradi vsega omenjenega je potrebno program osveževati z novimi verzijami. Osveževanje PANTHEON-a se vrši preko interneta, osvežuje pa se najmanj enkrat na tri mesece, ko so na voljo nove verzije programske opreme s popravki, spremembami in izboljšavami. Ob pomembnih spremembah zakonodaje (npr. sprememba v obračunavanju DDV, uvedba fiskalizacije) se program posodobi na isti dan, kot se spremeni zakonodaja.

Da bi bilo osveževanje za uporabnika čim manj delovno intenzivno opravilo, je celoten postopek osveževanja avtomatiziran in poteka preko interneta. Tajnost in varnost uporabnikovih poslovnih podatkov je pri osveževanju zagotovljena!

Strokovnjaki v Datalabovem razvoju skrbijo skrbijo za izboljšave v programu, hčerinska podjetja pa pregledujejo zakonodajo, v skladu s spremembami osvežujejo program ter ga hkrati prevajajo v lokalni jezik. Tako je program vedno ustrezno posodobljen.

Pregled poslovanja na vašem namizju
V napredne verzije PANTHEON-a je vgrajena zmogljiva poslovna analitika, ki omogoča pregledovanje poslovanja na vseh nivojih podjetja. Tako ima vodstvo podjetja vedno pregled nad poslovanjem, ključnih informacij pa ni več potrebno iskati na več mestih.

 

Več o poslovni analitiki

PANTHEON računovodstvo podpira glavno knjigo s saldakonti ter omogoča samodejno in ročno knjiženje poslovnih dogodkov. Večina vknjižb se oblikuje samodejno po prednastavljenih predlogah. Računovodske pomožne knjige so popolnoma integrirane v glavno knjigo, brez podvojenega vnosa podatkov. Knjiženje dodatno olajša tudi uporaba delilnih ključev po predhodno nastavljenih predlogah.

V program je že vključen osnovni kontni plan, seveda pa ga je mogoče dopolnjevati in spreminjati, prav tako tudi prednastavljene predloge samodejnih knjiženj.

V meniju »Bilance« lahko s prednastavljenimi predlogami in formulami pripravimo različne vrste izpisov Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida po različnih obdobjih, oddelkih in stroškovnih nosilcih ter s primerjavo predhodnih obdobij, v domači in tuji valuti.

Zelo uporaben je meni »Kontrolni izpisi« samodejnih knjiženj in neizravnanih temeljnic, iz katerih lahko računovodstvo določi neusklajene vknjižbe. Prav tako program podpira tudi zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih ter samodejno pripravo temeljnice za knjiženje v glavno knjigo. V meniju »Zaključek leta« se prav tako samodejno oblikujeta zaključna in otvoritvena temeljnica.

Računovodski program podpira tudi »Poročilo Banki Slovenije« o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti.

V PANTHEON-u so na voljo tudi konsolidirani računovodski podatki, ki nudijo podporo vskupinjevanju (konsolidiranju) računovodskih podatkov v računovodskih izkazih. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi posamičnih računovodskih izkazov vskupinjenih podjetij z ustreznimi vskupinjevalnimi (konsolidacijskimi) popravki, ki niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih vskupinjenih podjetij. Konsolidacija se pripravi tako, da podjetje s posebnim dovoljenjem od izbranih odvisnih podjetjih prebere knjižbe, ki datumsko ustrezajo kriteriju za pripravo konsolidiranega računovodskega izkaza.
 • Poljubno število tipov temeljnic s privzetimi nastavitvami za knjiženje
 • Popolna integriteta pomožnih knjig z glavno knjigo brez podvojenega vnosa podatkov
 • Avtomatsko knjiženje prejetih in izdanih računov, obračuna DDV, plač, potnih nalogov in drugih osebnih prejemkov, proizvodnje in porabe materialnih sredstev
 • Saldakonti v domači in tuji valuti
 • Pregledi vseh knjižb v glavni knjigi/saldakontih z možnostjo filtiranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnemu partnerju, številki dokumenta, ipd.
 • Ob spremembi kontnega plana je omogočen avtomatski prenos oziroma knjiženje iz starega kontnega plana na nov kontni plan in istočasno oblikovanje temeljnice
 • Avtomatsko zapiranje razredov 4 in 7 ter priprava temeljnice
 • Oblikovanje temeljnice za zaključek poslovnega leta ter otvoritvene temeljnice novega poslovnega leta
 • Dnevnik knjiženja detaljno in sumarno, po številki temeljnice, datumskih kriterijih, kontu, referentu, v domači in tuji valuti
 • Izpis konto kartice glede na izbrane kriterije kot so: za en konto ali več kontov, datum knjiženja, datum DDV, dokument, v domači in tuji valuti ali v obeh valutah, v različnih oblikah izpisa
 • Poročilo banki Slovenije o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (SKV)
 • Kontrolni izpisi neizravnanih temeljnic, avtomatskih knjiženj in drugi kontrolni pregledi
 • Bruto bilance za poljuben razpon kontov in za poljubna obdobja, analitično po posameznih kontih, po kontih sintetike, kontih posameznih skupin in po razredih
 • Prednastavljeni bilančni pregledi z možnostjo poljubnega spreminjanja.
 • Priprava bilančnih pregledov po oddelkih in stroškovnih nosilcih, s primerjavo po obdobjih, ipd.
 • Možnost avtomatskega prenosa Bilance stanja, Izkaza poslovnega izida in Izkaza bilančnega dobička/izgube na AJPES, po predhodno nastavljenih predlogih bilanc
 • Spremljanje stroškov in prihodkov po posameznih stroškovnih nosilcih (projektih)
 • Vsi dokumenti (naročila, računi, potni nalogi, plače) podpirajo spremljanje preko stroškovnih nosilcev
 • Analiza stroškovnih nosilcev, vključno z bilanco uspeha in stanja

Cenik programske opreme PANTHEON Small Business

PANTHEON™ ME

59,90/mesec za najem licence

(Nakup licence: 1.599 € + letno osveževanje: 335,79 €)

 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje

Najem PANTHEON-a (gostovanje)


Podatki, ki jih vnašate v program PANTHEON™ (npr. fakture, zaloge, računovodstvo, plače, ipd.) so vsi shranjeni v bazi podatkov, ki je običajno na namenskem računalniku, t.i. strežniku. Strežnik je vedno aktiven, da so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita. PANTHEON Gostovanje plačujete v sklopu mesečnega pavšala in vključuje uporabo programa, zakonske posodobitve, arhiviranje podatkov in najem strežnika.

Nakup PANTHEON-a


Če se odločite za nakup programa, je le-ta nameščen na vašem računalniku/strežniku in v tem primeru sami skrbite za redne nadgradnje programa na nove verzije (zakonske spremembe in nove funkcionalnosti) ter za arhiviranje podatkov. Znesek nakupa poravnate v enkratnem znesku, program preide v vašo last, enkrat letno pa se vam obračuna pavšal za osveževanje programa.

Pokličite naše svetovalce
in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

 
 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close