Optimizacija poslovnih procesov

BPM - Business Process Management


Optimizacija poslovnih procesov predstavlja pomemben element obstoja organizacij današnjega časa. Stalno izboljševanje poslovnih procesov, ki ima za posledico izboljšanje kakovosti, skrajševanja proizvodnega cikla, zmanjševanje stroškov in drugih pozitivnih učinkov. Tudi poslovne procese v storitveni dejavnosti je možno poenostaviti, avtomatizirati, meriti in izboljševati.

Optimizacija poslovnega procesa prinaša poenostavitev dela, hkrati pa tudi razbremenitev in razdeljevanja nalog. Optimizacija ali BPM prinaša zelo konkretne učinke in merljive rezultate. Ob ustrezni implementaciji ukrep bistveno dvigujejo učinkovitost in konkurenčnost podjetja, kar zagotavlja podjetjem preživetje na globalnem trgu.

KAJ JE BPM ?


Mnogo ljudi hitro zmedejo kratice in si mislijo, da je njihov pomen en in isti, ali pa da sta izpeljanki za enako stvar, kar pa dejansko ne drži. Naloga upravljanja poslovnih procesov ali BPM (angleško – business process management) je da analizira, implementira, prenavlja, dokumentira, nadzira in meri učinke tako avtomatiziranega in ne avtomatiziranega poslovanja organizacije.

S poslovnimi procesi se srečujemo v vseh organizacijah. V kolikor skrbimo za njih s stalnimi izboljšavami nam omogočajo konkurenčno prednost, učinkovito (ceneje, hitreje in kakovostno) in uspešno poslovanje (nuditi strankam prave izdelke in storitve, ki izpolnjujejo oz. presegajo njihova pričakovanja) in dolgoročen obstoj. Zato je stalno izboljševanje (BPM) in njihova prenova (BPR) temeljna naloga v vsaki organizaciji.

BPM tako omogoča organizacijam več fleksibilnosti, produktivnosti in efektivnosti, saj pokrivajo aktivnosti znotraj poslovnega okolja, po potrebi pa služijo tudi kot osnova za njihovo izboljšavo. Tako nam pomaga nadzorovati in po potrebi izboljševati poslovne procese znotraj organizacije, saj poslovne odločitve ne temeljijo več ugibanju ampak na realnih podatkih poslovanja.

PROJEKTNO VODENJE


Projektno vodenje je v prvi vrsti strateška odločitev podjetja in predstavlja kombinacijo organizacije, vodenja, upravljanja in nadzorovanja. Je pot do uspeha ob uvajanju nove informacijske podpore, razvoju izdelka ali novih pristopov.

Projektno vodenje postaja nuja za vsako organizacijo, njeno rast in razvoj. Ves čas se namreč spopadamo z različnimi vprašanji glede vsebine, časa, osebja, financ, kakovosti, naročil ipd.

S pravilno izbranim, urejenim in standardiziranim orodjem in viri za projektno vodenje lahko učinkovito spremljate vse aktivnosti, nadzorujete ključne podatke in upravljate s projektno dokumentacijo. Na ta način je uspeh zagotovljen! Vaši projekti bodo uspešno in pravočasno zaključeni, v okviru načrtovanih stroškov, z zadovoljnimi kupci in neposrednim učinkom na vašem poslovnem rezultatu.

Pri projektnem vodenju se poglobimo v vašo organizacijo, skupaj z vami natančno opredelimo, kako bo delo potekalo, kako so si naloge odvisne, kdaj se kakšna naloga začne in konča, določimo odgovornosti. Tako se lotimo različnih področij, ki s strokovnim pristopom prinesejo organizaciji neposredne učinke že v posameznih fazah:
 • INTEGRACIJA (Integration management)
 • UPRAVLJANJE VSEBIN (Scope management)
  ugotavljanje problema, opredeljevanje ciljev, razvijanje koncepta, izbira različic in načrt
 • UPRAVLJANJE ČASA (Time management)
  Terminski okvirji v skladu z zastavljenimi cilji
 • UPRAVLJANJE STROŠKOV (Cost management)
  Viri, delo in stroški z namenom z namenom doseganja večje donosnosti
 • UPRAVLJANJE KAKOVOSTI (Quality management)
  Zagotavlja, da sledimo ciljem in zahtevam, ki se zrcalijo v odličnih proizvodih in storitvah
 • UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV (Human Resource Management)
  Skrbimo za učinkovito razporejanje virov, razvoj posameznikov in krepitev njihovih kompetenc
 • UPRAVLJANJE TVEGANJ (Risk Management)
  Pomagamo identificirati tveganja in ukrepe, s katerimi jih omejimo ali celo preprečimo.

NADZOR IN KONTROLA KAKOVOSTI


BPR - Business Process Reengineering


BPR ali prenova poslovnih procesov se v strokovni literaturi obravnava tudi kot drugi val BPM, čeprav pa se posebej ne navaja kot BPR, zaradi česa je težko razbrati ali gre za BPR ali BPM.

V preteklosti je BPR pridobil enormno zanimanje s strani organizacij, saj temeljil na predpostavki, da administrativen proces (obvladovanje poslovnih procesov) ne more biti neposredno primerjan s proizvodnjim procesom. Slednje je pripeljalo do oblikovanja osnovnih smernic pri BPR pristopu:

- razvijati poslovno vizijo in doseganje ciljev organizacije,
- opredeliti in definirati poslovne procese katere je potrebno preoblikovati,
- razumeti obstoječe procese jih analizirati in meriti,
- nadziranje obstoječih procesov v smislu njihove optimizacije,
- razvoj in modeliranje novih konceptov poslovnih procesov.

Više informacija

Pozovite naše konzultante i zajedno ćete izabrati najpogodnije rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u Vašem poduzeću!

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close