Otkrijte potencijal vaših podataka

PANTHEON Manufacture je poslovni informacijski sustav za proizvodno orijentirana poduzeća koja ulažu u stabilnost, napredne funkcionalnosti i prilagodljivost sistema. Širok spektar funkcija omogućava korištenje sistema u svim segmentima poduzeća: od rukovodstva do nabave i računovodstva. Pored toga možete iskoristiti i sve prednosti poslovne inteligencije (kontrolne tabele, analitika, izveštaji, planiranje).
Osnovna cilja sta načrtovanje in doseganje rokov izdelave ter načrtovanje in optimalno izkoriščanje proizvodnih resursov.

PANTHEON MF je za planiranje proizvodnje programsko tako organizirana, da omogoča različne pristope planiranja za različne tipe proizvodnje. Od posamične in maloserijske pa do velikoserijske in množinske ter procesne proizvodnje, po principu izdelave za znanega kupca ali pa izdelave na zalogo. Ustreza enostavnim kot tudi zelo strukturiranim proizvodom in kombiniranim izdelavnim procesom. Funkcionalnost procesa planiranja v PANTHEON-u omogoča večnivojsko, tako parcialno kot celovito planiranje. Osredotoča pa se predvsem na srednjeročno, operativno planiranje in fino kratkoročno terminiranje proizvodnje.

Pozicije plana lahko vnašamo ročno ali s prenosi planskih pozicij preko orodij recimo iz naročil kupcev, iz proizvodnje, iz drugih planov kakor tudi iz terminskega materialnega plana.Terminsko materialno planiranje omogoča preračun bruto ali neto materialnih potreb za obdobje določenega plana, ob upoštevanju zaloge, predvidene porabe in proizvodnje, pri čemer je, odvisno od nastavitev, možno upoštevati tudi termine.

Planiranje kapacitet omogoča preračun potrebnih kapacitet določenega plana, v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami delovnih resursov. V programskem oknu je več panelov za različne preglede potrebnih kapacitet in razpoložljivih delovnih resursov. Program omogoča tudi različne izpise obremenitve kapacitet delovnih resursov za realizacijo plana.
Terminiranje v PANTHEON MF je podrobna terminska razdelava in usklajevanje rokov izdelave ter obvladovanje proizvodnih resursov. Terminiranje izvajamo iz operativnih proizvodnih načrtov ob upoštevanju podatkov kosovnic, predvsem iz tehnoloških postopkov izdelave delovnih operacij. Lahko se odločimo tudi za bolj enostavne načine terminiranja proizvodnje, kot so terminiranje po vodilnih časih ali dnevnih količinah. Oba načina zahtevata manj vhodnih podatkov, ob čemer pa še vedno omogočata terminiranje materialnih potreb in potreb po resursih.

Kasneje lahko preko terminskega materialnega planiranja kreiramo delovne naloge, za kar imamo na obdelavi DN na voljo nekaj orodij, s katerimi določimo vrstni red izvajanja DN in nazadnje ta vrstni red prikažemo preko Gantograma, kjer lahko še ročno s pomočjo določimo termine DN na mikroravni.
S predkalkulacijo okvirno izračunamo ceno izdelkov, ki jih izdelujemo in sestavljamo v proizvodnem procesu, po podatkih iz osnovnih kosovnic, kjer so določene količine predvidenih (normativnih) neposrednih potroškov materiala in dela.

Predkalkulacije izkazujejo strukturo stroškov vseh nivojev po globini kosovnic, izraženo s skupnim stroškom v izdelek vgrajenega materiala in dela.

V predkalkulacijo lahko vključujemo tudi samo nekatere vrste materialnih sredstev in tako oblikujemo delne kalkulacije izdelkov, ki vsebujejo samo nekatere vrste materialov ali dela. Cene materialov in dela se lahko določijo po različnih merilih neposredno pri izvajanju predkalkulacije, lahko pa se povzamejo nastavitve, ki izhajajo iz opredelitve poslovnih dogodkov proizvodnje, omogočene pa so tudi simulacije različnih cen. Razčlenjena predkalkulacija nekega identa prikazuje specifikacijo izdelavnih stroškov po vsej globini kosovnične strukture tega identa.

V ozadju spremljanja poteka realizacije delovnih nalogov proizvodne aplikacije PANTHEON poteka tudi pokalkulacija dejanskih izdelavnih stroškov izdelkov na delovnih nalogih. Te dejanske stroške na osnovi porabljenega materiala in opravljenega dela vsebujejo izdelki, ko se prevzemajo z delovnih nalogov v skladišča. Višina in način izračuna stroškov pa sta odvisna od nastavitev vrst dokumentov delovnih nalogov. Na voljo je več vrst pokalkulacij, tako detajlnih kot sumarnih.

Poleg pokalkulacij so v programu na voljo tudi analize delovnih nalogov in z njim povezanih dokumentov. Med analizami tako najdemo analize stanja delovnih nalogov, stanja izdajnic in prevzemnic, nedovršeno proizvodnjo in izpise povezanih dokumentov. Vse analize lahko izvajamo po različnih kombinacijah meril.
Ta modul nam omogoča oblikovanje in vzdrževanje večnivojske kosovnične strukture izdelkov in definiranje procesov izdelave posameznih modulov s tehnološkimi postopki. S tem se zagotavlja obvladovanje tudi najbolj sestavljenih kosovničnih stuktur izdelkov in proizvodnih procesov, čemur je aplikacija Datalab PANTHEON tudi namenjena.

Cjenik programske opreme PANTHEON Manufacture

PANTHEON™ SE

52,90/mjesečno za najam

(Kupnja licence: 1.399 €
+ godišnje osvježenje: 293,79 €)

 • Blagajničko poslovanje
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje eRačunima
 • Zaliha i skladišta
 • Putni nalozi
 • Kadrovska evidencija
 • Poslovanje s inozemstvom
 • Vlastito računovnodstvo
 • Obračuni plaća
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligencija – predefinirane nadzorne ploče
 • Poslovna inteligencija – nadzorne ploče po mjeri
 • Poslovna inteligencija – analize, izvještaji, planiranje
 • Proizvodnja – planiranje
 • Proizvodnja – terminiranje
 • Proizvodnja – napredni delovni nalogi
 • Proizvodnja – kosovnice z alternativami

PANTHEON™ MF

79,90/mjesečno za najam

(Kupnja licence: 2.299 €
+ godišnje osvježenje: 482,79 €)

 • Blagajničko poslovanje
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje eRačunima
 • Zaliha i skladišta
 • Putni nalozi
 • Kadrovska evidencija
 • Poslovanje s inozemstvom
 • Vlastito računovnodstvo
 • Obračuni plaća
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligencija – predefinirane nadzorne ploče
 • Poslovna inteligencija – nadzorne ploče po mjeri
 • Poslovna inteligencija – analize, izvještaji, planiranje
 • Proizvodnja – planiranje
 • Proizvodnja – terminiranje
 • Proizvodnja – napredni radni nalozi
 • Proizvodnja – sastavnice s alternativama

Najam PANTHEON-a (gostovanje)


Podaci koje unosite u program PANTHEON (npr. fakture, zalihe, računovodstvo, plaće, i sl.) sačuvani su u bazi podataka koja se uglavnom nalazi na posebnom računalu – serveru. Server je uvijek aktivan kako bi podaci uvijek bili dostupni, a na serveru su uz to i odgovarajući sigurnosni uvjeti koji sprečavaju gubitak podataka, prije svega izrada sigurnosnih kopija i programska zaštita. PANTHEON Hosting plaćate u sklopu mjesečnog paušala koji uključuje upotrebu programa, zakonske promjene, arhiviranje podataka i zakup servera.

Kupnja PANTHEON-a


Ukoliko se odlučite za kupnju programa, on je podešen na vašem računalu i u tom slučaju sami vodite računa o redovnim nadogradnjama programa na nove verzije (zakonske promjene i nove funkcionalnosti), kao i o arhiviranju podataka. Kupnja je podmirena jednokratnim iznosom, program postaje vašim vlasništvom, dok se jednom godišnje obračunava nadogradnja (osvježavanje) programa.

Pozovite naše konsultante
i zajedno ćete odabrati pravo rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašom poduzeću!

 
 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. več informacij

Ta spletna stran operira s pomočjo piškotkov, ki so namenjeni temu, da izboljšajo in poenostavijo tvoje brskanje po spletni strani. Piškotke uporabljamo za štetje obiskovalcev, shranjevanju nakupov v košarici in shranjevanju nastavljenega jezika na strani in shranjevanje tvojega uporabniškega imena.

Close